Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od

Klientów przez Sklep Internetowy Ciocia Klocia prowadzony pod adresem​ 

sklep.ciociaklocia.pl  przez ​ ATM Copy Małgorzata Trojanowska-Zawada Zawiera również informacje w zakresie​ stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.

 1. Administratorem danych osobowych jest ATM Copy Małgorzata Trojanowska-Zawada, wpisany​ do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków Podgórze pod nr 0000054805, NIP: ​ 679-255-77-14, REGON: ​356825070. (zwaną dalej „Administratorem”).​ Dane osobowe zbierane przez ​ATM Copy Małgorzata Trojanowska-Zawada za pośrednictwem Sklepu​ 

Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO​   .​

 1. Sklep www.sklep.ciociaklocia.pl informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie​ w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
 2. Sklep internetowy www.sklep.ciociaklocia.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia​ poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W Sklepie Internetowym sklep.ciociaklocia.pl dane osobowe zbierane są w następujących​      przypadkach:

 • w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  1. w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i

nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  1. w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  2. przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie

Sklepu Internetowego),

 1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
 2. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
 2. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń

reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

§ 5 PROFILOWANIE

 1. Sklep Internetowy www.sklep.ciociaklocia.pl może korzystać z funkcji profilowania, które polega na​ dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
 2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 3. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna

art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy www.sklep.ciociaklocia.pl przetwarza jego dane w oparciu​  o prawnie uzasadniony interes,

 1. Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa

prawna art. 17 RODO

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
 2. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 PLIKI COOKIES

 • Sklep Internetowy www.sklep.ciociaklocia.pl używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe​ wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

 1. rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 1. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w

zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

 1. dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
 2. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 3. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w

Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

 1. utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na

każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 1. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
 2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 1. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności

weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:

 1. Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google

Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)

Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/240778 5;

 1. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 2. Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
 3. pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
 4. EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka

(czater.pl);

 1. i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom

kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;

 1. CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 2. Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
 3. Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres poczta@ciociaklocia.pl.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 02.08.2019.​